CPK Zagórz

admin

Kolejowy skwer oficjalnie oddany do użytku

W piątek 13.08 br. w Zagórzu miało miejsce podsumowaniu zagórskiej części transgranicznego projektu: „Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”, realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach programu Programu Interreg Polska – Słowacja wspólnie z Powiatem Bieszczadzkim (partner wiodący) oraz słowackimi miastami Medzilaborce i Giraltovce.

Szkolenie przewodników

Szkolenie dla przewodników

W dniu 21 maja2022 r. w Zagórzu odbyło się szkolenie dla przewodników zrzeszonych w Kole Przewodników PTTK przy Oddziale ” Ziemia Sanocka”. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznania się z nowymi, zagórskimi atrakcjami turystycznymi takimi, jak m.in.Skwer Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego. Genezę i szczegóły realizacji projektu, w ramach którego powstał kolejowy skwer przybliżył Jerzy Zuba – …

Szkolenie dla przewodników Read More »

Skip to content