CPK Zagórz

Kolejowy skwer oficjalnie oddany do użytku

W piątek 13.08 br. w Zagórzu miało miejsce podsumowaniu zagórskiej części transgranicznego projektu: „Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”, realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach programu Programu Interreg Polska – Słowacja wspólnie z Powiatem Bieszczadzkim (partner wiodący) oraz słowackimi miastami Medzilaborce i Giraltovce.
Dzięki unijnemu wsparciu Zagórz wzbogacił się o mini – skansen kolejowy dedykowany Pamięci Obrońców Zagórskiego Węzła Kolejowego w Zagórzu z 1918 r. Uroczystości odbywające się pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka uświetniła kompania honorowa 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu i Zagórska Kolejowa Orkiestra Dęta. Wartę honorową przy obelisku upamiętniającym Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. wystawili Funkcjonariusze Posterunku Straż Ochrony Kolei w Zagórzu. Obecny był także poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Pracowników PKP PLK ISE Zagórz. Zagórskie uroczystości zaszczycili swą obecnością m.in.: Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Łukasz Kudlicki – Dyrektor Gabinetu Ministra Obrony Narodowej, Samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, delegacje Przedstawicieli Wojska Polskiego i innych służb mundurowych, kierownicy jednostek gminnych oraz mieszkańcy i turyści. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Medale za zasługi dla obronności kraju otrzymali: Ernest Nowak- Burmistrz Zagórza (srebrny), Zbigniew Bryndza – Naczelnik Sekcji Eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Zagórzu (brązowy) oraz Jerzy Zuba – współautor i współkoordynator projektu z ramienia Gminy Zagórz (brązowy).
Centralnym punktem zagórskiego mini-skansenu kolejowego jest gruntownie odrestaurowana lokomotywa parowa typu TKt48. Egzemplarz stacjonujący w Zagórzu o numerze seryjnym 124 został wyprodukowany w 1955 r. w Fabryce Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie. Parowóz trafił do zagórskiej lokomotywowni 29.08.1984 r. gdzie był eksploatowany do momentu skreślenia z inwentarza Polskich Kolei Państwowych, które nastąpiło 09.12.1989 r. W roku 1994 wycofana ze służby lokomotywa została wyeksponowana jako pomnik techniki na zamkniętym obszarze kolejowym, co znacząco ograniczyło jej dostępność jako atrakcji turystycznej. Kilkunastoletnie starania Gminy Zagórz o pozyskanie niszczejącego eksponatu zakończyły się powodzeniem w 2017 r., dzięki przychylności firmy Polregio, otwierając nowe perspektywy wykorzystania parowozu do rozwoju turystyki oraz promocji bogatych tradycjach kolejarskich Zagórza. W pobliżu lokomotywy, zainstalowano coraz rzadziej występujące elementy infrastruktury kolejowej, takie jak: żuraw wodny starszego typu pochodzący sprzed II wojny światowej oraz jednoramienny semafor kształtowy. Na wszystkich etapach planowania i budowy zagórskiego mini skansenu kolejowego Gmina Zagórz mogła liczyć na wsparcie ze strony Kierownictwa i Pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. w Zagórzu.
Historyczno – patriotyczny kontekst projektu w ramach, którego powstał skwer podkreśla pamiątkowy głaz z dedykacją pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. Jego symbolicznego odsłonięcia po poświeceniu przez ks. Józefa Kasiaka dokonali: Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Dyrektor Gabinetu Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki oraz Irena Kowalczyk –wdowa po ś.p. Stanisławie Kowalczyku – członku Zarządu Stowarzyszenia DolinaKolejowa.pl, który społecznie wspierał budowę zagórskiego mini-skansenu kolejowego
Uroczyste oddanie do użytku Skweru i obelisku dedykowanych Obrońcom Węzła Zagórskiego z 1918 r zwieńczyła impreza kulturalna na terenie OSiR „Zakucie” w trakcie, której licznie zgromadzona publiczność doskonale bawiła się przy muzyce Zespołu „Baciary”

Skip to content