CPK Zagórz

Mini skansen kolejowy w Zagórzu

Głównym inwestycyjnym elementem zagórskiej części projektu „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”  jest mini skansen kolejowy w formie skweru dedykowanego Pamięci Obrońców Zagórskiego Węzła Kolejowego z 1918 r. Centralnym punktem tej przestrzeni znajdującej się nieopodal Ośrodka Zdrowia mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 4 w Zagórzu jest gruntownie odrestaurowana lokomotywa parowa typu TKt48.

Mini-skansen kolejowy w Zagórzu. Fot. arch. Gmina Zagórz
Mini-skansen kolejowy w Zagórzu. Fot. arch. Gmina Zagórz

Egzemplarz stacjonujący w Zagórzu o numerze seryjnym 124 został wyprodukowany w 1955 r. w Fabryce Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie. Parowóz trafił do zagórskiej lokomotywowni 29.08.1984 r. gdzie był eksploatowany do momentu skreślenia z inwentarza Polskich Kolei Państwowych, które nastąpiło 09.12.1989 r. W roku 1994 wycofana ze służby lokomotywa została wyeksponowana jako pomnik techniki na zamkniętym obszarze kolejowym, co znacząco ograniczyło jej dostępność jako atrakcji turystycznej. Kilkunastoletnie starania Gminy Zagórz o pozyskanie niszczejącego eksponatu zakończyły się powodzeniem w 2017 r., dzięki przychylności firmy Polregio, otwierając nowe perspektywy wykorzystania parowozu do rozwoju turystyki oraz promocji bogatych tradycjach kolejarskich Zagórza. W pobliżu lokomotywy, której wnętrze można zwiedzać wirtualnie za pośrednictwem strony internetowej www.cpkzagorz.pl, zainstalowano coraz rzadziej występujące elementy infrastruktury kolejowej, takie jak: żuraw wodny starszego typu pochodzący sprzed II wojny światowej oraz jednoramienny semafor kształtowy. Na wszystkich etapach planowania i budowy zagórskiego mini skansenu kolejowego Gmina Zagórz mogła liczyć nawsparcie ze strony Kierownictwa i Pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. w Zagórzu.

Skip to content